Hoşgeldiniz > Hizmetler > Satış Eğitimleri > Satış Eğitim Başlıklarımız ve Detay İçerikler > Stratejik Fiyatlandırma Eğitimi
Sinera Group Facebook sayfası  Sinera Group Twitter sayfası
 • Yıldız Satıcılar Kulübü'ne Katılın

  Yıldız Satıcılar Kulübü'ne Katılın

 • Satış Sisteminizin Etkinliğini Ölçün

  Satış Sisteminizin Etkinliğini Ölçün

 • Satış Koçluğu Alın

  Satış Koçluğu Alın

 • Çözdüğümüz Satış Sorunları

  Çözdüğümüz Satış Sorunları

Stratejik Fiyatlandırma Eğitimi

Ürün ve hizmetleriniz hak ettiği fiyat seviyelerinden satılıyor mu?

Acaba yanlış müşterilere indirim uygulanıp kar kaybı yaşarken bazı müşterileriniz de hal ettikleri fiyatları almadığı için sizi terk etmek üzere mi?

Fiyat pazarlıklarında müşteri mi belirleyici?

Fiyat satışın en önemli unsurlarından biridir. Şirketin brüt marjını direkt etkiler. Fiyatlamaya stratejik yaklaşılmazsa brüt karda kayıplar oluşur.

Beklenen eğitim sonuçları:

 • Temel fiyatlama tekniklerinin öğrenilmesi
 • Müşteri fiyat hassasiyetlerine ve alım miktarlarına göre taviye edilen fiyat seviyelerinin oluşturulması
 • Stratejik fiyatlamanın bütçe üzerindeki etkisi
 • Satış ekiplerinin fiyatlamada yaptığı hatalar ve karlılığa etkileri ve alınabilecek önlemler

Eğitim içerikleri:

 • Fiyatlamanın diğer pazarlama araçlarıyle ilişkisi ve farkı
 • Temel fiyatlama stratejileri
  • Maliyet+kar
  • Değer bazlı fiyatlama
  • Müşteri ödeme isteğine göre
  • Rekabete göre
 • Fiyatlama nerede strateji nerede taktiktir?
  • Stratejik fiyatlama nedir?
  • İndirimli veya primli satışların daha akıllıca kullanımı
  • Aşırı indirim verilen fiyatlamaları düzeltmek
  • Sürekli ve sürdürülebilir kar marjı gelişimi
  • Tutarlı ve verimli bir altyapı
  • Satış ekibinin zamanının en etkin şekilde kullanımı
  • ERP sisteminin etkin kullanımı
 • Stratejik fiyatlama nasıl çalışır?
  • Alım şekli ve gücüne göre müşterileri segmente et
  • Fiyatlama özelliklerine göre ürünleri grupla
  • Ürün gruplarına göre müşterinin fiyat hassasiyetlerini belirle
  • Müşterinin fiyat, nakliye gibi ödemelerde nerede direneceğini tahmin et
 • Stratejik fiyatlamanın bilanço üzerindeki etkisi
 • Fiyatın satış, kar ve pazar payı arasındaki ilişkiye etkisi
 • Ürüne göre fiyatlama teknikleri kullanımı
  • Konfigüre ürünler
  • Standart ürünler
 •  Fiyat listesinin doğru kullanımı ve örnekler
 • Fiyatlama matematiği ve örnek uygulamalar
  •  Maliyet artı kar hesaplama (aşağıdan yukarı/mark-up)
  • Toplam kar hesaplama (yukarıdan aşağı/gross margin)
  • Fiyat farkları, liste fiyatı üzerinden indirimler hesaplama uygulamaları
 • Fiyatlamayla ilgili temel bileşenler ve iyileştirme alanları
  • Fiyatlama işlemleri analizi
  • Fiyatlama süreçleri
  • Fiyatlama motoru
 • Stratejik fiyatlama ve indirim-primli satış matrisi
 • Müşteri bazında fiyat hassasiyeti belirleme
 • Yeni sistemde tavsiye edilen fiyatlama mantığı ve örneği
 • Satış ekibi ve fiyatlama
  • Satış ekiplerinin fiyatlamadaki ürkekliklerinin nedenleri
  • Gelir paketleriyle fiyatlama ve kar marjının ilişkisi
  • Sıkça yapılan fiyatlama hataları
  • Yeni bir satış pozisyonu: fiyatlama koordinatörü